Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI"

obrazek
22. června 2022 07:56, Ing. Jiří Soutner

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

„Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI“ 

Oznámení je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 22. 6. 2022 do 12. 7. 2022, ve zveřejněné pracovní době

Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Podle § 10c ost. 3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce na adresu: Škroupova 18, 306 13 Plzeň do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. (tj. do 12. 7. 2022).

Do textové části oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce) pod kódem koncepce PLK012K.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku. 


Soubory ke stažení