1. kotrolní den - 15. 3. 2010

31. května 2010 15:57, aktualizováno 09. října 2019 09:41, Ing. Milan Janko

1. kontrolní den projektu "Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji" se uskutečnil 15. března 2010 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na začátku kontrolního dne byl představen vybraný technický dozor projektu. Dále byli účastníci seznámeni s návrhy realizačních projektů k jednotlivým lokalitám. Po zapracování připomínek z kontrolního dne byly realizační projekty zaslány OEŠ MŽP a 19. dubna 2010 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje souhlasné stanovisko ke všem předloženým realizačním projektům.