Úřední deska

05. června 2020

Oznámení veřejnosti - závěr zjišťovacího řízení "D5, přestavba odpočívky Rozvadov"

Oznámení veřejnosti - závěr zjišťovacího řízení "D5, přestavba odpočívky Rozvadov" ...

05. června 2020

Závěr zjišťovacího řízení "D5, přestavba odpočívky Rozvadov"

Závěr zjišťovacího řízení záměru "D5, přestavba odpočívky Rozvadov" ...

03. června 2020

Zahájení zjišťovacího řízení "Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050"

Zahájení ZŘ koncepce „Dopravní politika České republiky pro léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“ ...

29. května 2020

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

28. května 2020

Doručení veřejnou vyhláškou - Vyrozumění o podaném odvolání, výzva k vyjádření - D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, tímto doručuje veřejnou vyhláškou účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu Vyrozumění o podaném odvolání, výzva k vyjádření - D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda.