Úřední deska

31. března 2020

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - VS dent s.r.o. - zubní lékařství, Jindřichova 458, 344 01 Domažlice

31. března 2020

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana Kloučková - zubní lékařka, Americké armády 74/1, 342 01 Sušice

31. března 2020

Oznámení o prodloužení omezení provozu Krajského úřadu Plzeňského kraje pro veřejnost od 1. 4. 2020 do 11. 4. 2020

Oznamujeme, že provoz Krajského úřadu Plzeňského pro veřejnost je nadále omezen od 1. 4. 2020 do 11. 4. 2020 06:00 hodin na dny pondělí a středa od 08:00 hodin do 10:00 hodin ...

26. března 2020

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Navýšení limitu těžby v lomu na hrubou kamenickou výrobu v Tisu u Blatna ” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Navýšení limitu těžby v lomu na hrubou kamenickou výrobu v Tisu u Blatna“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

26. března 2020

Oznámení o svolání 21. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

V souladu s § 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o svolání 21. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na 06. 04. 2020 od 10.00 hod. prostředky komunikace na dálku ...