Úřad

Základní informace o krajském úřadu

24. února 2012 13:48, aktualizováno 12. října 2020 11:04, Mgr. René Zeithaml

Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu.

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu jsou vymezeny v §67 zákona o krajích. Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory, oddělení. Krajský úřad Plzeňského kraje je členěn na 17 odborů.

Sídlo Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje


poštovní adresa:
P.O. BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Elektronická adresa elektronické podatelny:
posta@plzensky-kraj.cz

id datové schránky: zzjbr3p

telefon: 377 195 111  Infolinka s online přepisem pro osoby s postižením sluchu

IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366


Úřední hodiny od 12. října 2020 se mění. Více nadete ZDE.

úřední hodiny:  
pondělí
8:00 - 11:00,  13:00 - 15:00 hodin

středa
8:00 - 16:00 hodinpodatelna:
pondělí
7:30 - 17:00 hodin

úterý
7:00 - 15:15 hodin

středa
7:30 - 17:00 hodin

čtvrtek
7:00 - 15:15 hodin

pátek
7:00 - 14:00 hodinpokladna:pondělí
7:30 - 12:00,  12:30 - 17:00 hodin

úterý7:30 - 12:00,  12:30 - 15:00 hodin

středa7:30 - 12:00,  12:30 - 17:00 hodin

čtvrtek7:30 - 12:00,  12:30 - 15:00 hodin

pátek7:30 - 12:00,  12:30 - 14:00 hodin