Životní prostředí

12. května 2020

SUCHO - doporučení pro obce a obecní úřady Plzeňského kraje

Vzhledem k opakujícím se projevům sucha na stavu podzemních a povrchových vod a nepříznivým hydrometeorologickým prognózám, vydal krajský úřad doporučení pro řešení této problematiky...

29. dubna 2020

Dotační program překládací stanice - podpora výstavby (2020)

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4715/20 ze dne 27. 4. 2020 pravidla a výzvu z Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby 2020.

16. března 2020

Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020 - ukončení příjmu přihlášek

Vzhledem k velkému zájmu ze strany veřejnosti byla již naplněna kapacita pořadníku.

26. února 2020

Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4520/20 ze dne 24. 2. 2020 projekt Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020 k zapojení občanů do ochrany životního prostředí.

28. února 2019

Vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (aktualizované znění - změna č. 3)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 24. února 2020 usnesením č. 4522/20 vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (v aktualizovaném znění - změna č. 3)...