Ochrana přírody

29. března 2019

Dotační program Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3143/19 ze dne 25. 2. 2019 pravidla dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019...

06. března 2017

Opatření obecné povahy - bobr evropský

Opatření obecné povahy č. j. ŽP/2292/17, kterým se povoluje výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů u zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber)...

14. prosince 2004

Studie posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení

Studie reaguje na cíle a úkoly stanovené v Koncepci ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje...

24. června 2016

Opatření obecné povahy - rorýs obecný

Opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 4. 4. 2013 a nabylo účinnosti dne 20. 4. 2013...

19. srpna 2005

Studie ochrany krajinného rázu na území vybraných přírodních parků Plzeňského kraje

Studie ochrany krajinného rázu na území vybraných přírodních parků Plzeňského kraje...