Ochrana přírody

17. ledna 2020

Opatření obecné povahy - rorýs

Opatření obecné povahy - rorýs obecný

10. prosince 2019

Dotační program Ochrana přírody 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4289/19 ze dne 9. 12. 2019 pravidla dotačního programu Ochrana přírody 2020.

06. března 2017

Opatření obecné povahy - bobr evropský

Opatření obecné povahy č. j. ŽP/2292/17, kterým se povoluje výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů u zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber)...

14. prosince 2004

Studie posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení

Studie reaguje na cíle a úkoly stanovené v Koncepci ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje...

19. srpna 2005

Studie ochrany krajinného rázu na území vybraných přírodních parků Plzeňského kraje

Studie ochrany krajinného rázu na území vybraných přírodních parků Plzeňského kraje...