Aktuálně

ilustrační obrázek článku
Na krajském úřadě jednal Krizový štáb Plzeňského kraje

Jednání Krizového štábu PK se uskutečnilo v úterý 22. září 2020 částečně videokonferenčním přenosem. Zástupci Krajské hygienické stanice PK sdělili nová mimořádná opatření a zhodnotili situaci v kraji.

ilustrační obrázek článku
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 4/2020

S účinností od 23. září 2020 se všem osobám na území okresu Plzeň-město a Plzeň-jih zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorech a s účastí přesahujících ve stejný čas 100 osob.

ilustrační obrázek článku
Vyhlášení dotačního titulu "Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021"

Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021“