Krajský živnostenský úřad

03. dubna 2009

KŽÚ je oddělením odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Náplň činnosti krajského živnostenského úřadu podle zákona o živnostenských úřadech, zákona o regulaci reklamy, zákona o cenách a zákona o zemědělství