2. kontrolní den - Kaznějov - 4. 5. 2010

02. června 2010 Ing. Milan Janko

2. kontrolní den projektu "Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji" byl svolán na městský úřad v Kaznějově pro projednání průběhu průzkumných prací v lokalitě Kaznějov na den 4. května 2010. Zástupce dodavatele popsal podrobněji zájmové území a vysvětlil provedené činnosti. Dále na mapce znázornil jednotlivé monitorovací vrty a průzkumné sondy.