57. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
28. prosince 2018 12:45, aktualizováno 11:45, Mgr. René Zeithaml

Vyhlášení dotačního programu pro rok 2019 pro úspěšné sportovce
Rada také pro rok 2019 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2019". Cílem podpory je snížit finanční náročnost spojenou s účastí na MS/ME, podpora talentovaných sportovců a také zviditelnění Plzeňského kraje. Pro pokrytí programu je v rozpočtu Plzeňského kraje připravena částka 2 miliony korun. Jednotlivci pak budou moci získat dotaci v maximální výši 100 000 Kč. Žádosti lze podávat průběžně od 27. 1. do 1. 11. 2019.
 

Charitativní akce při plese Plzeňského kraje
V únoru 2019 se uskuteční 16. reprezentační ples Plzeňského kraje a i tentokrát v rámci plesu Plzeňský kraj podporuje hendikepované, kteří se ve svém každodenním životě potýkají s výraznými omezeními. Rada Plzeňského kraje schválila rozdělení příspěvku ve výši 200 000 Kč od 12 partnerů oslovených krajem. Příspěvek bude rozdělen mezi 5 hendikepovaných. Využit bude na hipoterapii a fyzioterapii pro hendikepované děti a také na stolní počítač a speciální software s tím spojený pro zrakově postižené.
 

Vyhlášení dotačního programu Ochrana přírody 2019
Plzeňský kraj vyhlásí 4. 1. 2019 dotační program Ochrana přírody 2019, v němž žadatelům rozdělí 2 miliony korun z rozpočtu Plzeňského kraje. Příjem žádostí bude probíhat od 5. 2. do 22. 2. 2019 prostřednictvím aplikace eDotace.

Dotace budou poskytovány zejména na praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, ochranu biotopů a stanovišť především chráněných a vzácných druhů, údržbu významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, výsadbu geograficky původních dřevin ve volné krajině, včetně liniové výsadby ovocných stromů, iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnovu a údržbu extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin, údržbu a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody. Dotace se poskytuje jako neinvestiční.