6. kontrolní den - Koloveč, Plzeň - Slovany

11. ledna 2011 09:26, aktualizováno 09. října 2019 09:56, Zuzana Voráčková

6. kontrolní den projektu "Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji" se uskutečnil 30. září 2010 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Přítomní byli podrobně seznámeni s vyhotovením Analýzy rizik a navrženými opatřeními na lokalitách Koloveč a Plzeň - Slovany. Byly diskutovány drobné připomínky a výsledkem byl souhlas přítomných s finální verzí projednávaného dokumentu. O průběhu jednání a jeho výsledku byl sepsán zápis, který zúčastnění podepsali.