Newsletter Pilsen Region Business News

27. února 2014 Bc. Petra Hessová
Newsletter Pilsen Region Business News (dříve Investments in the Pilsen Region) vychází již od roku 2007, vždy dvakrát ročně. Přináší zprávy z plzeňského regionu a je distribuován převážně elektronicky v anglicko-české verzi.
Newsletter vydává Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a World Trade Center Pilsen ve spolupráci s Plzeňským krajem, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň a CzechInvestem, regionální kanceláří pro Plzeňský kraj.


Newsletter od roku 2011 je k dispozici v přílohách tohoto článku.

Obsah newsletteru č. 1/2020:
• Vítěz soutěže NEJ inovátor bude znám v září
• BIC Port – zázemí pro start-upy v centru Plzně
• Stát pomáhá podnikatelům čelit pandemii COVID 19
• Interdisciplinarita a spolupráce s praxí na ZČU kvete

Obsah newsletteru č. 2/2019:
• Biomedicínské centrum Lékařské fakulty získá nového špičkového odborníka
• V Plzeňském kraji opět vzrostla kapacita inovační infrastruktury
• Odborné konference – zdroj inovací
• Obory inteligentní specializace Plzeňského kraje

Obsah newsletteru č. 1/2019:
• Potřeba zintenzivnění spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou roste
• Plzeň chce rozšířit vědecko-technický park pro inovační firmy
• VZÚ Plzeň má nové pracoviště žárových nástřiků
• Novela zákona o investičních pobídkách cílí na investice s přidanou hodnotou

Obsah newsletteru č. 2/2018:
• "Hlavy" regionu slaví úspěchy nejen v Česku
• Podpora přílivu špičkových odborníků i zainteresovaných studentů
• Město dokončilo další etapu technologického parku, pomůže začínajícím podnikatelům
• Infrastruktura pro výzkum a vývoj se stále rozvíjí

Obsah newsletteru č. 1/2018:
• BIC buduje v centru Plzně zázemí pro začínající podnikatele
• Start-upy z Plzně sklízí úspěchy a cílí do zahraničí
• Projekt Lajkni.me vyhledává mladé IT talenty
• Nové příležitosti pro byznys otevírá územní studie Plzeň, Americká – Sirková

Obsah newsletteru č. 2/2017:
• Chytrá řešení hýbou regionem
• Výzkumu a vývoji se v Plzni daří
• Podnikatelské mise do plzeňského regionu
• Zájem o inovace stoupá, nabídka vzdělávání na to aktivně reaguje

Obsah newsletteru č. 1/2017:
• Programy na podporu start-upů byly spuštěny
• Enterprise Europe Network pomáhá navazovat mezinárodní spolupráci
• Západočeská univerzita v Plzni – centrum úspěchů na poli aplikovaného výzkumu a spolupráce s praxí
• V Plzni vzniká nový přestupní terminál

Obsah newsletteru č. 2/2016:
• Plzeň má nový územní plán
• Dům digitálních dovedností v Plzni pomáhá propojit vzdělání s praxí
• Plzeň se prosazuje jako Smart City
• Centra sdílených služeb jsou další možností rozvoje města Plzně

Obsah newsletteru č. 1/2016:
• Plzeňská Borská pole – sídlo firem s vlastními vývojovými pracovišti
• Plzeň hledá partnery v bezpilotním letectví, usiluje i o vznik garážových firem
• Víceoborové projekty ZČU slaví úspěch v praxi
• Plzeňská kreativní zóna DEPO2015 patří k republikové špičce

Obsah newsletteru č. 2/2015:
• Podniky podaly více než 5 tisíc žádostí o dotaci na podnikání a inovace
• Techmania Science Center zvyšuje zájem o vědu a techniku
• Biomedicínské centrum Plzeň pomáhá při náhradě a regeneraci životně důležitých orgánů
• Plzeň v roce 2015 zaznamenala nejvyšší nárůst počtu turistů v ČR

Obsah newsletteru č. 1/2015:
• Vědeckotechnický park v Plzni nabízí zázemí pro výzkum, vývoj a inovace
• V květnu odstartuje v Plzeňském kraji Rok průmyslu a technického vzdělávání
• Inovace se stávají pro Plzeňský kraj prioritou
• Podpora podnikání se zaměří především na inovace
• Novinky - proměna průmyslové haly v kreativní zónu (DEPO 2015); letní výstava před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje; možnost hlasovat o nejpovedenější stavbu v Plzeňském kraji

Obsah newsletteru č. 2/2014:
• V Plzni startuje rok kultury, poprvé se rozezní i zvony katedrály sv. Bartoloměje
• Plzeňský kraj a Plzeň chystají další kolo podnikatelských voucherů
• Plzeň v říjnu otevřela nové univerzitní medicínské centrum
• Výzkumná centra ZČU v Plzni začínají být vidět
• Novinky - Úspěch plzeňských firem z oblasti materiálového inženýrství, Návrh nového Územního plánu Plzeň, Doplnění publikace BIC Plzeň o inovačním potenciálu regionu, Otevření III. etapy Vědeckotechnického parku Plzeň

Obsah newsletteru č. 1/2014:
• Plzeňský kraj a město Plzeň uspěly v soutěži prestižního britského investičního časopisu
• Nová příležitost pro developery: Plzeň začala s prodejem areálu Světovar
• Plzeň hledá byznys partnery pro projekt Evropské hlavní město kultury
• Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje pomáhají malým a středním podnikům
• Novinky – Inovační potenciál plzeňského regionu - nová publikace, O Cenu Hanuše Zápala se mohou ucházet plzeňské novostavby, Nové a 3x větší science centrum se otevřelo v Plzni, Plzeňská karta získala ocenění za inovaci

Obsah newsletteru č. 2/2013:
• První 3D Planetárium v České republice bylo otevřeno v Plzni
• První publikace propagující výzkumná a vývojová centra plzeňských univerzit míří do světa
• Webový portál univerzity pro komunikaci s podnikatelskými subjekty
• ZČU pomáhá podnikům inovovat
• Novinky – Program Plzně - Evropského hlavního města kultury 2015 má více než 650 akcí, Západočeská univerzita navázala spolupráci s CERN, Cenu za užitečnost řešení získali v Plzni

Obsah newsletteru č. 1/2013:
• Světovar – přestavba území bývalého pivovaru bude brzy zahájena
• Horažďovice – místo pro vaše podnikání
• Podpora spolupráce podniků a univerzit
• Západočeská univerzita v Plzni reaguje na potřeby praxe vznikem nových studijních oborů
• Novinky – Vesmírné technologie z Klatov, Česká republika se napojila na ruský zemní plyn vedený severní cestou, V jubilejním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bude udělena Cena veřejnosti

Soubory ke stažení