Podnikatelské příležitosti v Plzeňském kraji

08. října 2007 13:33, aktualizováno 07. prosince 2016 15:19, Michal Souček

Charakteristika Plzeňského kraje

Plzeňský kraj se řadí mezi nejatraktivnější regiony v České republice pro zahraniční investice, patří mezi ekonomicky nejvýkonnější regiony s relativně nízkou nezaměstnaností.
Region leží na důležité dopravní ose západ – východ a prochází jím dálnice spojující Norimberk s Prahou. Z hlediska dostupnosti regionu je výhodou blízkost Prahy (1 hodina jízdy automobilem na mezinárodní letiště Praha – Ruzyně) a Spolkové republiky Německo. Plzní prochází 3. evropský železniční koridor Norimberk – Praha.
Hlavní město regionu je  Plzeň, dalšími významnými centry osídlení jsou Domažlice, Klatovy, Rokycany, Sušice a Tachov. V regionu žije 573 206 obyvatel (září 2013), z toho dvě třetiny v plzeňské aglomeraci.
V regionu je k dispozici úplná nabídka středních škol. Plzeňský kraj podporuje rozvoj technického vzdělávání žáků a studentů v souladu s regionálními potřebami trhu práce.
Západočeská univerzita v Plzni nabízí tradiční technické a ekonomické obory a humanitní studia a současně představuje významnou základnu výzkumu a vývoje. Odborné kapacity nabízí také Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze. Dalšími významnými výzkumnými organizacemi - organizacemi pro výzkum a šíření znalostí jsou např. COMTES FHT a.s. či Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.   
Tradiční podniky jako ŠKODA, Plzeňský Prazdroj, Stock a Lasselsberger jsou doplněny novými investicemi - Panasonic, Daikin, Mercedes-Benz a další, z nichž řada se soustřeďuje na vývojové aktivity.
Cena pracovní síly je ve srovnání se sousedními státy EU stále velmi příznivá, obyvatelstvo regionu je i díky průmyslové tradici vzdělané a vzdělává se dle aktuálních potřeb trhu práce.
Plzeňský kraj se vyznačuje dobrým stavem životního prostředí. Rekreační příležitosti poskytují zajímavá krajina Národního parku Šumava a chráněných krajinných oblastí  Šumava a Český les.

Důvody k podnikání v Plzeňském kraji

 • Výhodná geografická a dopravní poloha
 • Kvalifikovaná pracovní síla v technických oborech
 • Vzdělávací kapacity, technická univerzita
 • Moderní univerzitní výzkumná centra a soukromé výzkumné podniky
 • Rozvojové plochy v centrech osídlení
 • Objekty a plochy k pronájmu
 • Úspěšně realizované investice
 • Investiční pobídky
 • Modernizovaná telekomunikační infrastruktura
 • Kvalitní životní prostředí
 • Kultura, rekreace 

Aktuální Přehled Průmyslových zón a Významných developerských projektů v Plzeňském kraji

v českém a anglickém jazyce je k dispozici v přílohách tohoto článku.

Přehled investičních příležitostí v mapě Plzeňského kraje naleznete zde: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/investicni_prilezitosti/

Podpora při lokalizaci investic v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj – podpora vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje – lokalizační podpora, příprava koncepcí a podpora ekonomického rozvoje
CzechInvest – investiční pobídky a programová podpora podniků a institucí
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje – využití vazby na místní samosprávy
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje – služby pro podniky a podnikatele
BIC Plzeň – podpora inovačních malých a středních podniků
Vědeckotechnický park Plzeň – služby pro firmy z oblasti R&D

Soubory ke stažení