Pracovní seminář projektu - 19. 11. 2009

08. června 2010 Ing. Milan Janko

Pracovní seminář projektu "Analýza rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji" se konal dne 19. 11. 2009 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Účastníci pracovního semináře byli seznámeni se stavem na vybraných lokalitách zahrnutých v projektu a s harmonogramem prací, které proběhnou ve třech etapách. V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy realizátorem projektu společností AQUATEST a.s.