Projekt "Technická pomoc - Zabezepečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje I."

20. července 2018 Ing. Petra Ježková

Cílem projektu je zajištění fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Funkci sekretariátu vykonává Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Projekt je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.

Registrační číslo projektu:

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000065

Celkové způsobilé výdaje projektu:

1.373.500 Kč

Doba realizace projektu:

1. 3. 2016 – 31. 1. 2018

Kontakt na pracovnice sRSK PK:

Ing. Petra Ježková, tel.: 377 195 778, e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz Aneta Janská, tel.: 377 195 709, e-mail: aneta.janska@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení