Hejtman Plzeňského kraje

Hejtman Plzeňského kraje

09. června 2020Mgr. René Zeithaml

Pravomoci hejtmana vykonává náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová.