Ivo Grüner

14. prosince 2016

Náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky

životopis