Místní akční skupiny (MAS)

Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2020 – vyhlášení programu

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením ze dne 16. 3. 2020 vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2020.

Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019 – vyhlášení programu

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 3298/19 ze dne 29. 4. 2019 vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019. Pravidla pro žadatele a příjemce z tohoto dotačního programu jsou k dispozici v příloze tohoto článku.