Oblast ekonomická

Informace k provedení sběru podkladů k RP Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v MŠ, ZŠ, SŠ a K

Sběr žádostí do rozvojového programu MŠMT „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020, č. j. MSMT-17893/2020-1, se uskuteční prostřednictvím Kevis v termínu: - mateřské a základní školy od 8. července 2020 do 15. července 2020 - střední školy a konzervatoř od 7. srpna 2020 do 15. srpna 2020