Odpady

17. prosince 2009

Úroveň plnění Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje

Podle § 43 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, kraj každoročně zasílá Ministerstvu životního prostředí vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje a to do 15. listopadu následujíciho roku...

15. července 2019

Studie překladišť komunálního odpadu v Plzeňském kraji

Podle zákona o odpadech nebude po roce 2024 možné ukládat na skládky neupravené komunální odpady. Plzeňský kraj proto nechal v roce 2017 zpracovat Studii překladišť směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky využitelného komunálního odpadu v Plzeňském kraji...

27. dubna 2011

Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání se směsnými komunálními odpady v Plzeňském kraji - aktualizace a rozpracování varianty energetického využití odpadů dle Plánu odpadového hospodářství Plzeňskho kraje

Plzeňský kraj má od roku 2005 schválený Plán odpadového hospodářství a Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v kraji...

01. listopadu 2012

Přehled sběrných dvorů aneb víte si rady s odpady?

Plzeňský kraj vydal v roce 2009 brožuru nazvanou "Víte si rady s odpady?". Jde o průvodce po sběrných dvorech v Plzeňském kraji...

18. února 2016

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 - 2026

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na jednání dne 15.2.2016 nový Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 až 2026...