Rozpočet Plzeňského kraje

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2010

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Usnesením č. 297/09 ze dne 14. 12. 2009 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2010.

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2009

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Usnesením č. 9/08 ze dne 19. 12. 2008 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2009.

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2008

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Usnesením č. 619/07 ze dne 4. prosince 2007 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2008.

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2007

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 5. 12. 2006 schválilo usnesením č. 425/06 rozpočet kraje na rok 2007.

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2006

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým Usnesením č. 242/05 ze dne 20. 12. 2005 rozpočet kraje na rok 2006.