Silnice mezi Dlouhou Vsí a Radešovem prošla rekonstrukcí

24. června 2020 Mgr. René Zeithaml

Od pátku 12. června 2020 se jezdí po nově opraveném úseku silnice II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, který byl v úterý 23. června slavnostně otevřen.

Opravený úsek dlouhý 5,3 km navazuje na předchozí etapu dokončenou v roce 2015. Realizací celého projektu došlo ke zkvalitnění napojení periferních oblastí Klatovska a horských oblastí Šumavy na nadřazenou dálniční síť,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

V rámci oprav bylo nutné vykácet vzrostlé stromy, očistit skalní plochy od nánosů a náletových dřevin, odtěžení nestabilních hornin skalního masivu strojní a horolezeckou technikou, provést kompletní stabilizaci okrajů vozovky a nezpevněné krajnice gabionovými konstrukcemi, postavit dva mostní objekty, založit propustky a vybudovat odvodnění komunikace, rekonstruovat nábřežní zeď a částečně zasíťovat skalní masiv a část záchytných plotů.

Dokončovací práce zahrnovaly rekonstrukci římsy na nábřežní zdi, osazení záchytných plotů, frézování vozovky, pokládku nových asfaltových vrstev, zpevnění krajnic, úpravu autobusových zastávek, nástřik vodorovného dopravního značení a osazení zádržných systémů.

Některé stavební práce byly prováděny za částečné uzavírky, silnice musela být dvakrát na několik měsíců úplně uzavřena.

Stavba byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s předpokládanými náklady 269 mil. korun. Provedlo ji sdružení Swietelsky stavební s.r.o. a Berger Bohemia a.s.


Galerie