Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 Plzeň

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/27 (ul. sady Pětatřicátníků) v Plzni.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/22 a I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/22 a I/27.