Volby, referendum

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (covid-19)

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje telefonní čísla, na kterých mohou oprávnění voliči, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covid-19, žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky dle § 17 odst. 2 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu v roce 2020. – tel. č. 377 195 562 nebo tel. č. 377 195 486

Podklady pro distanční školení okrskových volebních komisí

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje metodiku, která je použitelná pro distanční formu školení okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

Informace o umístění volebních stanovišť (drive-in)

Krajský úřad zveřejňuje informaci o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování dle § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.

Hygienická a protiepidemická opatření při organizaci voleb

Hygienická a protiepidemická opatření při organizaci voleb a pravidla pro obecní úřady a okrskové volební komise

Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020

Prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 9. dubna 2020, uveřejněným dne 15. dubna 2020 ve Sbírce zákonů č. 169/2020 v částce 61, vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020.