Volby, referendum

15. května 2020

Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020

Prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 9. dubna 2020, uveřejněným dne 15. dubna 2020 ve Sbírce zákonů č. 169/2020 v částce 61, vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020.

19. května 2020

Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané 2. a 3. října 2020

Všeobecné informace o podávání kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020.

21. července 2008

Kandidátní listina, čestné prohlášení - vzory

Vzory kandidátní listiny a prohlášení kandidáta pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2020.

26. března 2004

Právní předpisy na úseku voleb

Přehled platných právních předpisů na úseku voleb ...

13. prosince 2011

Odvody pojistného na zdravotní pojištění od 1. prosince 2011

Osvobození členů okrskových volebních komisí od placení pojistného zdravotního pojištění