Pietní akt připomněl památku válečných veteránů

13. listopadu 2019 13:35, aktualizováno 13:40, Bc. Eva Mertlová

Na Den válečných veteránů uctili zástupci Plzeňského kraje, měst a obcí společně s občany památku padlých vojáků a připomněli si také výročí 101 let od ukončení první světové války, kdy bylo podepsáno příměří právě 11. listopadu 1918 ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne mezi Spojenci a Německem.

Pietní akt se konal 11. listopadu 2019 v 11 hodin u Pomníku Obětem válek za svobodu a demokracii v parku na Homolce v Plzni. Za Plzeňský kraj památku veteránů připomněli hejtman Josef Bernard a jeho náměstkyně Marcela Krejsová. Dále se pak pietního aktu zúčastnili zástupci města Plzně, Krajského vojenského velitelství v Plzni, městských obvodů Plzeň, Československé obce legionářské v Plzni, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, váleční veteráni a občané Plzně a okolí.

„Zanedlouho oslavíme 30. výročí od znovunabytí svobody v naší zemi. Někteří z nás jsou ale nepoučitelní. Válka konvenční se v minulosti změnila ve válku studenou a nyní je evidentní, že jsme přešli k válce hybridní, informační nebo, chcete-li, digitální. Jejím cílem je rozbít naši jednotu, vyvolat svár a přinutit nás, abychom sešli z naší třicetileté cesty budování nové společnosti. Proto je důležité v dnešní době bránit veřejnoprávní média a akceschopnost armády či tajných služeb, které na toto veliké nebezpečí již roky poukazují jako na největší hrozbu pro naši demokracii. Tato hrozba není iluze, ale skutečnost, je to nový druh zákeřného válečného konfliktu,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

Setkání uspořádaly plzeňská jednota Československé obce legionářské a Krajské vojenské velitelství Plzeň.

U příležitosti významného životního jubilea udělilo Krajské vojenské velitelství medaili kapelníkovi Kapely pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Jiřímu Žurkovi, dále medaile za vzájemnou spolupráci a podporu vojenských tradic náměstkyni hejtmana Marcele Krejsové, vedoucímu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Plzeňského kraje Radku Svobodovi a členovi daného odboru Róbertu Mičkovi a rotnému v záloze Pavlu Kalinovi a za dlouhodobé dosahování výtečných výsledků ve služebním zařazení Jaroslavu Tlstákovi.

Sdružení válečných veteránů Plzeňského kraje udělilo medaile 3. stupně za vzájemnou spolupráci a propagaci sdružení válečných veteránů hejtmanu Plzeňského kraje Josefu Bernardovi, primátoru města Plzně Martinu Baxovi, řediteli Krajského vojenského velitelství Plzeň Milanu Sklenářovi a příslušníku daného velitelství Milanu Kalouskovi. 


Před budovou Krajského vojenského velitelství Plzeň na Štefánikově náměstí se 13. listopadu 2019 uskutečnil pietní akt k uctění památky československých důstojníků, občanů města Plzně, popravených komunistickou zvůlí. Věnec zde vedle hejtmana položila i jeho náměstkyně Marcela Krejsová.


Galerie