Školství a sport

30. října 2013

Člověk na svém místě

Na letošním udělování cen Křesadla obdržela zvláštní ocenění za svoji dobrovolnickou práci pro děti, mládež a lidi s mentálním postižením paní Mgr. Marta Černá, výchovná poradkyně a učitelka Základní školy speciální...

23. září 2013

Plzeňský dětský sbor připomíná památku plzeňského rodáka Hanuše Treichlingera

Plzeňský dětský sbor, působící na Základní umělecké škole B. Smetany Plzeň, se sbormistryní Bedřiškou Koželuhovou v rámci svého čtyřletého grantového programu navázal spolupráci s regensburgským dětským sborem Cantemus pod vedením Matthiase Schliera. Ve sportovní vesničce Regen – Raitmühle se na počátku září rodil společný projekt obou sborů – opera Brundibár. Orchestrálních partů se ujal Komorní orchestr mladých, který tvoří žáci základní uměleckých škol v Plzni pod vedením Jany Lejčkové a Jana Rezka.

04. března 2011

Šikana a závadové chování dětí 2011

Šikana a závadové chování dětí 2011

11. dubna 2013

Nejmilejší koncert letos s rekordním počtem účastníků

Ve středu 10. dubna se ve Staňkově konal už XXI. ročník „Nejmilejšího koncertu“, přehlídky zájmově uměleckých činností dětí z dětských domovů Plzeňského a Karlovarského kraje. Letos se ho zúčastnilo rekordních 147 účinkujících...

15. března 2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2011 - 2012

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 148/13 ze dne 4. 3. 2013 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2011 - 2012.