Úřední deska

14. února 2020

Výsledek výběrového řízení pro obor radiologie a zobrazovací metody - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Plasy s rozšířenou působností

dle § 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

14. února 2020

Výsledek výběrového řízení pro obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Plasy s rozšířenou působností

dle § 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

14. února 2020

Výsledek výběrového řízení pro obor chirurgie - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Plasy s rozšířenou působností

dle § 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14. února 2020

Výsledek výběrového řízení v oboru urologie – ambulantní péče pro oblast Plzeňského kraje

dle § 46 - 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ...

14. února 2020

Výsledek výběrového řízení v oboru vnitřní lékařství – ambulantní péče pro oblast Plzeňského kraje

dle § 46 - 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů