Úřední deska

Stanovisko k návrhu Změny č. 4 územního plánu Horšovský Týn

Stanovisko k ÚP

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 23 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 23 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna" provozovatele Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80

Rozhodnutí o změně postupu zarybňování - rybářský revír Starý potok 2

Změna rozhodnutí o vyhlášení RR Starý potok 2

Rozhodnutí o změně postupu zarybňování - rybářský revír Starý potok 1

Změna rozhodnutí o vyhlášení RR Starý potok 1

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Střížov“

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Farma Střížov“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost DRUKO STŘÍŽOV s.r.o., se sídlem Střížov 1141, 334 11 Přeštice, s přiděleným IČO 45348600.