Úřední deska

18. června 2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Výkrm jatečné drůbeže Loužná“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení, pro zařízení „Výkrm jatečné drůbeže Loužná“, provozovatele, tj. společnosti FARMA LOUŽNÁ s.r.o., se sídlem Loužná 51, 341 01 Horažďovice, s přiděleným IČO 29094577.

18. června 2020

Rozhodnutí o změně postupu zarybňování rybářských revírů ČRS, z.s., ZÚS

Změna rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů, změna rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva - doplnění o násadu úhoře říčního a sivena amerického ...

18. června 2020

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Kompostárna Všeruby” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Kompostárna Všeruby ” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

17. června 2020

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „KLEMENTKA – BAŠTA. ZAŘÍZENÍ PRO VYYUŽITÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „KLEMENTKA – BAŠTA. ZAŘÍZENÍ PRO VYYUŽITÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Kříše, Stupno) ...

15. června 2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení pro zařízení „Produkční stanice selat a výkrmna vepřů Poběžovice“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení, pro zařízení „Produkční stanice selat a výkrmna vepřů Poběžovice“, provozovatele, tj. společnosti Energie Poběžovice s.r.o., se sídlem Hostouňská 45, 345 22 Poběžovice, s přiděleným IČO 03012964.