Složení Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje 2000 - 2004

08. prosince 2008 13:45, aktualizováno 12:45,

Podoba Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje dle voleb z listopadu 2000. Rada i zastupitelstvo vykonávaly svou činnost do 5. listopadu 2004, kdy se konaly nové volby do krajských zastupitelstev.

 

 Zastupitelstvo Plzeňského kraje: 45 členů

 

Politická strana

Počet členů v Zastupitelstvu PK

ODS

13

Nezávislí

  5

Čtyřkoalice

  8

ČSSD

  8

KSČM

11

 

 Rada Plzeňského kraje: 9 členů

 

Politická strana

Počet členů v Radě PK

ODS

4

Nezávislí

2

Čtyřkoalice

3

 
 
Členové Rady Plzeňského kraje (2000 – 2004):

 

MUDr. Petr Zimmermann – hejtman

MVDr. Václav Červený - náměstek hejtmana pro oblasti školství, mládeže a sportu

Ing. Vladislav Vilímec - náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro ekonomiku a finance

Mgr. Olga Kalčíková – členka Rady Plzeňského kraje pro oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Stanislav Rampas - náměstek hejtmana pro oblasti regionálního rozvoje, územního plánování a zemědělství

Ing. Karel Pokorný - člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti  informatiky a strategického marketingu

Ing. Pavel Stelzer - člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti dopravy a životního prostředí

Jan Toman - člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti  majetek a hospodářský rozvoj

Jaroslav Kadlec – člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti zdravotnictví a sociálních věcí


Členové Zastupitelstva Plzeňského kraje (2000 – 2004):

 

Báčová Anna

Bauer Jaroslav

Benediktová Hana

Branka Jiří

Bruner Jiří

Červený Václav

Čížek Pavel

Jaroš Miroslav

Jukl Jiří

Kadlec Jaroslav

Kalčíková Olga

Kalista Jiří

Koc František

Křemenák Jiří

Křiklán Tomáš

Levá Ivana

Lišková Zdeňka

Maciarzová Helena

Maříková Jaroslava

Matoušek Miroslav

Menc Evžen

Novák Karel

Pátý František

Peprná Hana

Petrus Václav

Pihrt Miroslav

Platzová Věra

Poduška Jan

Pokorný Karel

Pospíšil Jiří

Přikryl Antonín

Rampas Stanislav

Rippelová Jiřina

Rožánek Karel

Sazama Josef

Stelzer Pavel

Suchá Helena

Šlajs Václav

Švojgr Jan

Toman Jan

Vébr Václav

Vilímec Vladislav

Vítková Helena

Wollerová Jaroslava

Zimmermann Petr