Kontrolní činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech na I. pololetí roku 2024

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech na I. pololetí roku 2024 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 24. 11. 2023.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na obecních a městských úřadech na I. pololetí roku 2024

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na obecních a městských úřadech na I. pololetí roku 2024 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 24. 11. 2023.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na obecních a městských úřadech na II. pololetí roku 2023

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na obecních a městských úřadech na II. pololetí roku 2023 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 16. 6. 2023.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech na II. pololetí roku 2023

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech na II. pololetí roku 2023 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 16. 6. 2023.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na obecních a městských úřadech na I. pololetí roku 2023

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na obecních a městských úřadech na I. pololetí roku 2023 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje.