Zdravotnictví

Vize a strategie rozvoje nemocnic Plzeňského kraje

Dne 31. 8. 2023 byl pro zastupitele Plzeňského kraje uspořádán seminář s názvem „Vize a strategie rozvoje nemocnic Plzeňského kraje“, které představil předseda představenstev akutních nemocnic vlastněných Plzeňským krajem Ing. Zdeněk Švanda.

Analýza zdravotního stavu obyvatel Plzeňského kraje

Analýza zdravotního stavu obyvatel Plzeňského kraje - praktický zdroj informací o aktuálním zdravotním stavu obyvatel regionu

Stížnost na nedostupnost zdravotní péče

Zajistit dostupnost péče pojištěncům je úkolem zdravotní pojišťovny. Nedaří-li se Vám najít vhodného lékaře, obraťte se pomocí níže uvedeného formuláře na svou pojišťovnu.

Seniorská obálka (I.C.E. karta)

Seniorská obálka (I.C.E. karta) slouží pro případ naléhavé pomoci, kdy seniora postihnou náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc. V důležitých situacích urychlí čas a rozhodování při záchraně života. Formulář Seniorské obálky i pravidla a pokyny pro její vyplnění jsou k dispozici v příloze.

Průkaz pro osoby s PAS (poruchou autistického spektra)

Informace pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a veřejnost o průkazech pro osoby s PAS (poruchou autistického spektra) naleznete v příloze tohoto článku.