Rada hospodářské a sociální dohody PK (Tripartita)

Složení Tripartity

10. prosince 2021 16:46, aktualizováno 20. ledna 2022 13:08, Mgr. René Zeithaml


Předsednictvo
Mgr. Radka Trylčová - předsedkyně RHSD PKzastupitelka PK, předsedkyně Výboru pro pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK
Zdeněk Žídek - místopředseda RHSD PKKrajská hospodářská komora v PK
Jindřich Brabec - místopředseda RHSD PKRegionální rada odborových svazůČlenové
Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.hejtmanka
Ing. Josef Bernard náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje
Ing. Pavel Čížek náměstek hejtmanky pro oblast dopravy
Pavel Haisnáměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizaci a Centrální nákup
Mgr. Ing. Pavel Karpíšek náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku
Mgr. Rudolf Salvetr náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu
Rudolf Špoták náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče
JUDr. Marcela Krejsová členka rady pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání
Ing. Roman Brůzl Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Roman Jurečko Plzeňská teplárenská a.s.
Michal Lehký Svaz průmyslu a dopravy ČR
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Západočeská univerzita
JUDr. Daniel Procházka Doosan Škoda Power
Ing. Jaroslav ŠímaKrajská agrární komora
Ing. Jan Muzika Eurovia
Ing. Tomáš Ignačák Škoda Transportation
Mgr. Martin Kořínek, Ph.D.Grammer CZ
Renáta Vladyková OS SOO (státní orgány a organizace)
Ing. Kužel IvoOS KOVO
Danuše Baumruková OS ZPTNS (poštovní, telekomunikační a novinové)
Ing. Eva Kaderová OS ECHO (energetika, chemie)
Jaroslav Leština OSŽ (železničáři)
Věra Volfová ČMOS prac. ve školství
Ing. Jan Zazvonil ADP (Aliance drážního provozu)
Milan Synek OS ZSP (zdravotnictví a sociální péče)
RNDr. Petr Dolanský VOS (Vysokoškolský odborový svaz)