Působnosti úřadu

Působnosti odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu jsou vymezeny v §67 zákona o krajích.

Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení.

Krajský úřad Plzeňského kraje je členěn na 17 odborů.

Cestovní ruch

Doprava

Ekonomika

Fondy a programy EU

Informatika

Kancelář hejtmana

Kancelář ředitele

Krajský živnostenský úřad

Krizové řízení

Kultura a památková péče

Právo a legislativa

Region a jeho rozvoj

Sociální věci

Školství a sport

Vnitřní správa

Zdravotnictví

Životní prostředí

Působnosti jednotlivých odborů