Školství a sport

Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu maturitní nebo závěrečné zkoušky

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky...

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024-2028

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 10. 6. 2024 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024 - 2028 v části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje Plzeňský kraj, podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení dotačního titulu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4945/24 ze dne 22. 4. 2024 dotační titul „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025“.

Pedagogové převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů

U příležitosti Dne učitelů předali zástupci Plzeňského kraje ocenění vybraným pedagogům za jejich dosavadní práci. V sále SOU elektrotechnického Plzeň převzalo poděkování spolu s pamětním listem a drobnými dárky celkem 31 pedagogů z Plzeňského kraje. Tradiční akce se koná jako připomínka výročí narození Jana Ámose Komenského.

Jak se uplatnit na pracovním trhu v Plzeňském kraji po střední škole? Prezentační video sedmi významných technologických firem vám třeba napomůže.

Jak se uplatnit na pracovním trhu v Plzeňském kraji po střední škole? Prezentační video sedmi významných technologických firem vám třeba napomůže.