Školství a sport

Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu maturitní nebo závěrečné zkoušky

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky...

Zástupci Plzeňského kraje navštívili Tehničkou školu Daruvar

Ve dnech 9. 5. 2023 – 12. 5. 2023 navštívili zástupci Plzeňského kraje partnerské město Daruvar, jehož žáci střední technické školy se pravidelně umisťují na předních místech mezinárodní robotické soutěže vyhlašované Plzeňským krajem.

Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji

Ředitel střední školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji jsou zveřejněny v průběžně aktualizovaném seznamu volných míst, který naleznete zde...

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracoval Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022. Zastupitelstvo Plzeňského kraje ji vzalo na vědomí na svém zasedání dne 6. 2. 2023.

Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022...