Školství a sport

Veřejná konzultace návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024-2028

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje spustil veřejnou konzultaci k návrhu připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024-2028. Připomínky je možné zasílat do 18. 3. 2024 prostřednictvím on-line formuláře.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2022/2023

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracoval Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2022/2023. Zastupitelstvo Plzeňského kraje ji vzalo na vědomí na svém zasedání dne 5. 2. 2024.

Příručka začínajícího učitele

Tato příručka vznikla v rámci mezinárodního projektu s názvem Vytvoření systému podpory pro začínající učitele (PodporaUčitelům) (Development of Support Systém for NoviceTeachers (SupportTeachers), projekt číslo 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284 v rámci programu Erasmus+ KA220-SCH – Partnerská spolupráce ve vzdělávání.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2024/25

Informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na tomto odkazu...

Dotační program Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 28. března 2023 výzvu č. 03_22_026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (1).