O Krajském úřadu

Pravidla pro vyřizování petic

Petice je písemné podání ve formě žádosti, kterým se jednotlivec nebo skupina osob obrací na Plzeňský kraj nebo jeho orgány ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu. Obsah petice musí směřovat do oblasti státní správy (tzv. přenesené působnosti) orgánů Plzeňského kraje.

Nečekejte. Používejte datovku.

Od 1. 1. 2023 budou zakládány datovky OSVČ a nepodnikajícím právnickým osobám. Úřadovat bez čekání ale můžete už teď.

Přehled působností odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje

Působnosti odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK) od 1. května 2022

Seznam organizací zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem

Seznam organizací zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem je platný k 1. lednu 2021.

Krajský úřad Plzeňského kraje je i nadále "Přátelským místem"

Krajský úřad Plzeňského kraje opět získal certifikát "Přátelská místa".