Majetek Plzeňského kraje

Majetkové dispozice s nemovitým majetkem

Plzeňský kraj v rámci samosprávné činnosti mimo jiné prodává svůj nemovitý majetek. Jedná se o tzv. nepotřebný nemovitý majetek, tj. majetek, který Plzeňský kraj ani jeho organizace nepotřebují ke své činnosti a nejedná se o přímý prodej zájemci s určitým vztahem k prodávanému majetku. Schválení takového prodeje podléhá, v souladu se zákonem o krajích, rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje. Prodej je realizován v rámci volného trhu s tím, že realizaci zajišťuje nezávislý realitní makléř nabídkovým řízením, event. dražbou.

Aktuálně nenabízíme žádnou nemovitost.