Úřad

Základní informace o krajském úřadu

24. února 2012 13:48, aktualizováno 02. listopadu 2023 11:31, Mgr. René Zeithaml

Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu.

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu jsou vymezeny v §67 zákona o krajích. Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. Krajský úřad Plzeňského kraje je členěn na 17 odborů a útvar interního auditu.

Sídlo Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje

poštovní adresa:
P.O. BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

id datové schránky: zzjbr3p

telefon: 377 195 111 

IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366

elektronická adresa elektronické podatelny:  posta@plzensky-kraj.cz

Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu elektronicky nebo telefonicky, a to prostřednictvím elektronické podatelny posta@plzensky-kraj.cz nebo na telefonním čísle 377 195 111.

Občané mohou také telefonicky nebo elektronicky kontaktovat zaměstnance krajského úřadu prostřednictvím přímých kontaktů na webových stránkách Plzeňského kraje.


úřední hodiny:  
pondělí
8:00 - 17:00 hodin

úterý
8:00 - 15:00 hodin

středa
8:00 - 17:00 hodin

čtvrtek
8:00 - 15:00 hodin

pátek
8:00 - 13:00 hodin (kromě odboru dopravy a silničního hospodářství - agendy SILNIČNÍ DOPRAVY; odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - agendy MATRIKY a agendy STÁTNÍHO OBČANSTVÍ)podatelna:
pondělí
7:30 - 17:00 hodin

úterý
7:00 - 15:15 hodin

středa
7:30 - 17:00 hodin

čtvrtek
7:00 - 15:15 hodin

pátek
7:00 - 14:00 hodin