Ekonomika

Finanční vztah Státního rozpočtu k rozpočtu obcím na rok 2022 (příspěvek na výkon státní správy)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR jej schválila 10. března 2022 svým usnesením č. 136 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. Součástí zákona o státním rozpočtu České republiky je i finanční vztah státního rozpočtu k obcí.

Upozornění MV ČR pro příjemce dotace CzechPOINT

Upozornění Ministerstva vnitra ČR pro příjemce dotace CzechPOINT k vyúčtování dotace a vrácení nevyčerpaných finančních prostředků.

Informace k přezkoumávání hospodaření obcí a DSO

Informace včetně termínů k přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí dle zákona 420/2004 Sb.