Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

02. května 2014 12:11, aktualizováno 19. ledna 2022 13:17,

S ohledem na maximální transparentnost a otevřenost směrem k občanům se Plzeňský kraj připojIL k dalším územně samosprávným celkům (tj. obcím a krajům), které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách a to formou stále populárnějšího tzv. Rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření kraje.

Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tj. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.

Rozklikávací rozpočet je doplněn o návod, jak se v rozpočtu orientovat a pro aktuální rok je připraven stručný komentář k rozpočtu. Vzhledem k tomu, že téma hospodaření obcí a krajů je poměrně široké a složité, je zpracován výkladový minislovník používaných odborných pojmů. Pro případné zájemce o tvorbu rozpočtu jsou samozřejmě uvedeny základními principy financování veřejné správy a legislativní požadavky na rozpočet, jeho přípravu a následnou kontrolu.

Rozklikávací rozpočet je připraven na speciálním informačním webu Ministerstva financí České republiky a obsahuje čtvrtletně aktualizované informace pocházející ze systému Státní pokladny.