Úřední deska

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Terénní úpravy na p.č. 1807, p.č. 1806/2, p.č. 1804/2, p.č. 1809, k.ú. Brod u Stříbra” – doručované veřejnou vyhláškou

Vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Terénní úpravy na p.č. 1807, p.č. 1806/2, p.č. 1804/2, p.č. 1809, k.ú. Brod u Stříbra” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Terénní úpravy na p.č. 1807, p.č. 1806/2, p.č. 1804/2, p.č. 1809, k.ú. Brod u Stříbra”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Terénní úpravy na p.č. 1807, p.č. 1806/2, p.č. 1804/2, p.č. 1809, k.ú. Brod u Stříbra” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o doručování písemnosti právním nástupcům po zemřelé pí. Martě Korecké

Rozhodnutí o odvolání č.j.: PK-RR/3205/24 - odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kdyně, stavebního odboru č.j.: MeKd/2024/1284 ze dne 2.4.2024, ve věci schválení stavebního záměru na změnu stavby nazvané: stavební úpravy objektu Nádražní čp. 559, Kdyně na pozemku st.p. 1394, parc.č. 51/2, parc.č. 53 v katastrálním území Kdyně ...

Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru "CTPark Bor - Hala B15" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru "CTPark Bor - Hala B15" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Ostrov u Tachova) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO PLZEŇ"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO PLZEŇ" provozovatele Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80 ...