Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2024/033841-P

Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu na území Plzeňského kraje ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - Praktik Horní Bříza s.r.o. - všeobecné praktické lékařství, Zahradní 324, Horní Bříza ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. - zubní lékař, K Vodojemu 250/7, Plzeň ...

Veřejná vyhláška, Usnesení o zastavení řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „I/26 D5 – STOD“, přeložka silnice I/26 v úseku D5 – Stod

Veřejná vyhláška, Usnesení o zastavení řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „I/26 D5 – STOD“, přeložka silnice I/26 v úseku D5 – Stod ...

Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského

Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), připravil v souladu s ust. § 56 odst. 4 ZOPK návrh opatření obecné povahy, kterým se navrhuje za stanovených podmínek povolit dle § 56 ZOPK, výjimku ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ bobra evropského na území ve správní působnosti krajského úřadu, jakožto příslušného orgánu ochrany přírody.