Úřední deska

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 318/11 v k.ú. Špičák” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 318/11 v k.ú. Špičák” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/064324-P

Ukončení mimořádných veterinárních opatření vyhlášených Nařízením SVS č.j. SVS/2022/052957-P ze dne 14.04.2022, a změněných Nařízením SVS č.j. SVS/2022/061138-P ze dne 05.05.2022 ...

Oznámení veřejnosti - závěr zjišťovacího řízení "Zpracování kameniva z odvalu"

Oznámení veřejnosti - Závěr ZŘ ...

Závěr zjišťovacího řízení "Zpracování kameniva z odvalu"

Závěr ZŘ ...

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "I/19 Losiná - Nezvěstice" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "I/19 Losiná - Nezvěstice" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Nezbavětice, Nezvěstice, Šťáhlavice) ...