Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Porodna prasnic Vítání“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení, vydaného podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Porodna prasnic Vítání“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost INTEGRO a.s., se sídlem Kladruby 81, 338 08 Zbiroh, s přiděleným IČO 45349461 ...

Nařízení Státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále též „AMP“) na území České republiky; Č. j. SVS/2022/100346-G ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 32 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 32 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika" provozovatele Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80 ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení pro zařízení „LASSELSBERGER, s.r.o., lokalita Chlumčany“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení pro zařízení „LASSELSBERGER, s.r.o., lokalita Chlumčany“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost LASSELSBERGER, s.r.o., se sídlem Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí, s přiděleným IČO 25238078 ...

Návrh koncepce "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 pro Českou republiku"

Návrh koncepce ...