Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji 2024"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4232/23 ze dne 20. 11. 2023 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji 2024" ...

Vyhlášení dotačního titulu - "Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2024“

Tak jako každý rok, i v roce 2024 Plzeňský kraj finančně podpoří nestátní neziskové organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji. Organizace si budou moci požádat o podporu v dotačním titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2024“, který je vyhlášen po jednání Rady Plzeňského kraje dne 20. 11. 2023 ...

Vyhlášení dotačního titulu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024 - 2. kolo“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4138/23 ze dne 23. 10. 2023 dotační titul „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024 - 2. kolo“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 8. 12. 2023 ...

Vyhlášení dotačního programu na rok 2024 dle zákona o sociálních službách

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 8. 2023 usnesením č. 3864/23 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2024 ...

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2023“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3786/23 ze dne 26. 6. 2023 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2023“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ...