Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního titulu Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2023

Rada Plzeňského kraje schválila na svém jednání dne 29.05.2023 usnesením č. 3585/23 vyhlášení dotačního titulu Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2023. Pravidla dotačního titulu jsou uvedena v příloze tohoto článku ...

Vyhlášení dotačního programu „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2023 – 2. kolo“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3647/23 ze dne 29. 5. 2023 dotační program „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2023 – 2. kolo“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 7. 7. 2023 ...

Vyhlášení dotačního titulu Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2023

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3411/23 ze dne 24. 4. 2023 vyhlášení dotačního titulu na podporu mikroregionů Plzeňského kraje.

Vyhlášení dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích PK 2023

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3410/23 ze dne 24.4.2023 vyhlášení dotačního titulu pro obce na podporu prodejen v malých obcích.

Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2022/2023

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3289/23 ze dne 20.3.2023 vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2022/2023. Dotace jsou určené pouze pro obce, které zajišťují pravidelnou strojovou úpravu lyžařských stop ...