Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023

Rada Plzeňského kraje schválila dne 3. 10. 2022 usnesením č. 2609/22 vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023 ...

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 (pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 8. 2022 usnesením č. 2434/22 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 ...

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 8. 2022 usnesením č. 2434/22 Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“ ...

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 29. 6. 2022 usnesením č. 2304/22 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů“ ...

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ pro rok 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 29. 6. 2022 usnesením č. 2358/22 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ ...