Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 23. 5. 2022 usnesením č. 2162/22 vyhlášení dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2022 ...

Vyhlášení dotačního titulu Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2022 – 2. kolo

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2179/22 ze dne 23. 5. 2022 dotační titul „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2022 – 2. kolo“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 2. 7. 2022 ...

Vyhlášení dotačního titulu Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1949/22 ze dne 11. 4. 2022 vyhlášení krajského dotačního titulu pro mikroregiony Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022. Žádosti je možné podávat v době od 23. 5. do 3. 6. 2022 do 12 hodin ...

Vyhlášení dotačního titulu "Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2022 – 2. kolo"

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2007/22 ze dne 11. 4. 2022 dotační titul „Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2022 – 2. kolo“...

Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové občany

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1996/22 ze dne 11. 4. 2022 vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačních titulů "Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany" a „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ ...