Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2024 - 2. kolo“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5076/24 ze dne 20. 05. 2024 dotační program „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2024 – 2. kolo“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 8. 7. 2024 ...

Vyhlášení dotačního titulu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4945/24 ze dne 22. 4. 2024 dotační titul „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025“ ...

Vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání lékařů 2024

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 4. 2024 usnesením č. 4930/24 vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání lékařů 2024 ...

Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2024

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2024 ...

Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2023/2024

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4758/24 z 25. března 2024 vyhlášení dotačního titulu pro obce na úpravu běžkařských stop v zimní sezóně 2023/2024 ...