Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního titulu " Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2022"

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1478/21 ze dne 6. 12. 2021 dotační titul „Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2022“.

Vyhlášení dotačního titulu "Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022"

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1478/21 ze dne 6. 12. 2021 dotační titul „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1479/21 ze dne 6. 12. 2021 dotační titul „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 31. 1. 2022 ...

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1479/21 ze dne 6. 12. 2021 dotační titul „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 31. 1. 2022 ...

Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1412/21 ze dne 22. 11. 2021 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022". Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) v termínu od 4. 1. 2022 do 25. 1. 2022.