Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního titulu Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1949/22 ze dne 11. 4. 2022 vyhlášení krajského dotačního titulu pro mikroregiony Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022. Žádosti je možné podávat v době od 23. 5. do 3. 6. 2022 do 12 hodin ...

Vyhlášení dotačního titulu "Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2022 – 2. kolo"

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2007/22 ze dne 11. 4. 2022 dotační titul „Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2022 – 2. kolo“...

Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové občany

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1996/22 ze dne 11. 4. 2022 vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačních titulů "Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany" a „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ ...

Vyhlášení dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2022

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1824/22 ze dne 21.3.2022 vyhlášení krajského dotačního titulu pro obce na podporu prodejen ...

Příjem žádostí v rámci III. vlny kotlíkových dotací byl ukončen

Příjem žádostí do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3" byl ukončen dne 7. 3. 2022. Alokace 5 mil. Kč byla vyčerpána během několika minut ...