Životní prostředí

Nábytková banka Plzeňského kraje, z.s.

Plzeňský kraj podpořil v loňském i letošním roce vznik a provoz Nábytkové banky Plzeňského kraje, z.s.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti pokračují

Dne 4. 9. 2023 v 8.00 hod. bude spuštěn příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje a Akční plán 2023

Plzeňský kraj schválil Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje a Akční plán 2023.

Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Plzeňského kraje

Jako reakci na stále se opakující hydrologické sucho a s ohledem na prognózy změny klimatu, které svědčí o tom, že situace ohledně zásobování pitnou vodou a socioekonomického sucha se bude dále zhoršovat, přistoupil Plzeňský kraj ke zpracování Studií o propojování významných skupinových vodovodů.