Životní prostředí

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2023

Plzeňský kraj schválil vyhlášení a pravidla Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2023.

Dotace pro včelaře 2023

Plzeňský kraj schválil vyhlášení a pravidla dotačního programu Podpora včelařství (2023).

Dotační program Zdravá krajina 2023

Plzeňský kraj schválil vyhlášení a pravidla dotačního programu Zdravá krajina 2023.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje a Akční plán 2023

Plzeňský kraj schválil Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje a Akční plán 2023.

Sjednocení Studií proveditelnosti propojení skupinových vodovodů v Plzeňském kraji

V říjnu 2022 byla zpracována koncepce s názvem „Sjednocení studií proveditelnosti Propojení Skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňské aglomerace a Propojení vodovodu Nýrsko-Domažlice-Holýšov s Plzeňskou aglomerací“.