Zdravá krajina

Bobr evropský a jeho vliv v krajině

Na mnoha místech se snažíme draze revitalizovat mokřady a potoky. Bobr evropský to ale umí přirozeně a bez finančních nákladů. Potřebuje jen čas a vyhrazení prostoru, kde bude moci pracovat. Je nutné stále hledat rozumný kompromis mezi naší touhou mít v krajině absolutní kontrolu a nutností ponechat část přírody přirozenému vývoji.

Územní studie Úhlavy od Bezděkova po Klatovy

Území zahrnující povodí IV. řádu, které tvoří řeka Úhlava od Bezděkova po Klatovy, je druhou prioritní oblastí, v níž byla zpracována územní studie. Celkově je zde navrženo 67 opatření, která pomohou vyřešit problémy ve zdejší krajině a připravit ji na klimatickou změnu.

Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí

Radbuza od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí byla první prioritní oblastí, která se pod hlavičkou Zdravé krajiny začala řešit. Stalo se tak na podzim roku 2022. V dubnu 2024 zde byla dokončena detailní územní studie, kterou zpracovala společnost SWECO, s. r. o. Návrhová část studie doporučuje více než 200 opatření, která mají za úkol adaptovat krajinu kolem Dobřan, Lhoty a Litic na klimatickou změnu.

Studie odtokových poměrů pro městys Chodová Planá

V souvislosti s aktivitou Zdravá krajina Plzeňský kraj neřeší pouze vlastní krajinné studie, navazující na Regionální strategii adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině. Ve spolupráci s povodím Vltavy, s. p. se soustředíme také na kvalitu vod.

Zdravá krajina Plzeňského kraje

V průběhu posledních let se stále častějším tématem veřejných diskuzí stala změna klimatu. Také obyvatelé Plzeňského kraje si kolem sebe nyní více všímají přírodních jevů, se kterými se dříve příliš nesetkávali. Plzeňský kraj se rozhodl postavit k tomuto problému čelem, a to formou aktivity Zdravá krajina.