Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie na zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a obcí Tymákov ...

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky

Veřejnoprávní smlouva zajišťující výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřená mezi městem Rokycany a obcí Těně ...

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky

Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřená mezi městem Rokycany a obcí Volduchy ...

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky

Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřená mezi městem Rokycany a obcí Medový Újezd ...