Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky (dodatek č. 1)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřený mezi městem Kralovice a obcí Pastuchovice.

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky (dodatek č. 1)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřený mezi městem Kralovice a obcí Velečín.

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky (dodatek č. 1)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřený mezi městem Kralovice a obcí Kozojedy.

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky (dodatek č.1)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřený mezi městem Kralovice a obcí Dražeň.

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky (dodatek č. 1)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřený mezi městem Kralovice a obcí Hlince.