Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi

Domažlice x Postřekov veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky

Veřejnoprávní smlouva zajišťující výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Postřekov ...

Domažlice x Pelechy veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky

Veřejnoprávní smlouva zajišťující výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Pelechy ...

Domažlice x Babylon veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky

Veřejnoprávní smlouva zajišťující výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Babylon ...

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky

Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Tlumačov ...

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - RUIAN

Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti na úseku zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Otěšice ...