Úřední deska

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Oznámení o vyhlášení nařízení Plzeňského kraje ze dne 20. 11. 2023 o zřízení přírodní památky „Biskoupky“ a stanovení jejích bližších ochranných podmínek ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zpevněné plochy a terénní úpravy pozemku parc. č. 1622/44, k.ú. Planá” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zpevněné plochy a terénní úpravy pozemku parc. č. 1622/44, k.ú. Planá” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Chotíkov"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Chotíkov" provozovatele Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80 ...

Oznámení veřejnosti o vydání závěru zjišťovacího řízení k záměru „VTE Zhoř”

Oznámení o vydání závěru zjišťovacího řízení k záměru „VTE Zhoř” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Závěr zjišťovacího řízení k záměru „VTE Zhoř” – doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání závěru zjišťovacího řízení k záměru „VTE Zhoř”, doručovaného veřejnou vyhláškou, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...