Úřední deska

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Irena Tomanová, rehabilitační a fyzikální medicína - Plzeňská tř. 345, 331 41 Kralovice

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „CENTRUM ÚSLAVA, ul. Rokycanská, Plzeň” – doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „CENTRUM ÚSLAVA, ul. Rokycanská, Plzeň”, doručovaného veřejnou vyhláškou, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „CENTRUM ÚSLAVA, ul. Rokycanská, Plzeň”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru CENTRUM ÚSLAVA, ul. Rokycanská, Plzeň ” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "ICOM Holýšov - Výrobní a skladová hala s administrativou"

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "ICOM Holýšov - Výrobní a skladová hala s administrativou" dle zákona č. 100/2001 Sb ...

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení k záměru „ICOM Holýšov - Výrobní a skladová hala s administrativou“, doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení k záměru „ICOM Holýšov - Výrobní a skladová hala s administrativou“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...