Úřední deska

Oznámení o zahájení stavebního řízení - dotčení vlastníci neznámého pobytu, dotčení vlastníci, kteří nejsou známi

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "I/27 Plasy - obchvat" a doručuje toto oznámení dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla, dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi ...

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu „I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská“ na dotčených pozemcích v katastrálním území Skvrňany ...

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+"

Zahájení ZŘ ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Gabriela Naxerová, zubní lékařka s.r.o. - Masarykovo nám. 104, Přeštice ...

Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji

Ředitel střední školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji jsou zveřejněny v průběžně aktualizovaném seznamu volných míst, který naleznete zde...