Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Retail park Horažďovice" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Retail park Horažďovice" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Horažďovice) ...

Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 16 integrovaného povolení pro zařízení "Závod na výrobu svařovaných komponentů Holýšov"

Nabytí PM ...

Oznámení o konání 29. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

V souladu s § 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o konání 29. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 10. června 2024 od 09:00 hodin ...

Doplnění mapových podkladů s možností zobrazování volitelných vrstev záplavového území ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Střela v ř. km 0,000 – 46,526

Doplnění mapových podkladů s možností zobrazování volitelných vrstev záplavového území pro lepší přehlednost a orientaci v jednotlivých záplavových čarách a aktivní zóny záplavového území vodního toku Střela ...

Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru Manětínský potok 1

Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru č. 431 021 Manětínský potok 1 na základě žádosti vlastníka rybníka ...