Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 306/1999 Sb. uzavřené se soukromými školami, předškolními a školskými zařízeními

Smlouva se Střední uměleckoprůmyslovou školou a Základní uměleckou školou Zámeček s.r.o.

Dodatek č. 1 Smlouvy o zvýšení dotace ve školním roce 2022/2023 se Střední uměleckoprůmyslovou školou a Základní uměleckou školou Zámeček s.r.o.

Smlouva se Základní školou a Mateřskou školou KUBUKI

Dodatek č. 1 Smlouvy o zvýšení dotace ve školním roce 2022/2023 se Základní školou a Mateřskou školou KUBUKI

Smlouva s Waldorfskou základní školou a střední školou Dobromysl z.ú.

Dodatek č 1 Smlouvy o zvýšení dotace ve školním roce 2022/2023 s Waldorfskou základní školou a střední školou Dobromysl z.ú.

Smlouva s Vyšší odbornou školou PRIGO Plzeň, s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace s Vyšší odbornou školou PRIGO Plzeň, s.r.o. ve školním roce 2022/2023

Smlouva se Základní školou Leela s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace se Základní školou Leela s.r.o. ve školním roce 2022/2023 ...