Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 306/1999 Sb. uzavřené se soukromými školami, předškolními a školskými zařízeními

Smlouva s Montessori mateřskou školou Pampeliška s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace s Montessori mateřskou školou Pampeliška s.r.o. ve školním roce 2024/2025 ...

Smlouva s Akademií hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace s Akademií hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o. ve školním roce 2024/2025 ...

Smlouva s Mateřskou školou Malý svět

Smlouva o poskytnutí dotace s Mateřskou školou Malý svět ve školním roce 2024/2025 ...

Smlouva s Mateřskou školou při Nemocnici u Sv. Jiří

Smlouva o poskytnutí dotace s Mateřskou školou při Nemocnici u Sv. Jiří ve školním roce 2024/2025 ...

Smlouva s Lesní mateřskou školou a ekocentrem Berounka z.s.

Smlouva o poskytnutí dotace s Lesní mateřskou školou a ekocentrem Berounka z.s. ve školním roce 2024/2025 ...