Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 306/1999 Sb. uzavřené se soukromými školami, předškolními a školskými zařízeními

Smlouva se Základní školou Inspíria s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace se Základní školou Inspíria s.r.o. ve školním roce 2022/2023 ...

Smlouva s Lesní mateřskou školou Medvíďata

Smlouva o poskytnutí dotace s Lesní mateřskou školou Medvíďata ve školním roce 2022/2023 ...

Smlouva s Lesní mateřskou školou a ekocentrem Berounka z.s.

Smlouva o poskytnutí dotace s Lesní mateřskou školou a ekocentrem Berounka z.s. ve školním roce 2022/2023 ...

Smlouva s Mateřskou školou při Nemocnici u Sv. Jiří

Smlouva o poskytnutí dotace s Mateřskou školou při Nemocnici u Sv. Jiří ve školním roce 2022/2023 ...

Smlouva se Základní školou Pivoňka

Smlouva o poskytnutí dotace se Základní školou Pivoňka ve školním roce 2022/2023 ...