Úřední deska

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Terénní úpravy - Stod"

Krajský úřad plzeňského kraje, odbor životního prostředí, na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení záměru.

Stanovisko "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 pro Českou republiku"

Stanovisko

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Výměna vedení 2 x 110 kV Domažlice - Kdyně” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Výměna vedení 2 x 110 kV Domažlice - Kdyně” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Domažlice, k.ú. Domažlice, Kdyně, Prapořiště, Chrastavice, Kout na Šumavě, Bořice u Domažlic, Sedlice u Domažlic, Zahořany u Domažlic) ...

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Změna kategorií chované drůbeže na farmě Myslív u Všerub” – doručované veřejnou vyhláškou

Vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Změna kategorií chované drůbeže na farmě Myslív u Všerub” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Změna kategorií chované drůbeže na farmě Myslív u Všerub”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Změna kategorií chované drůbeže na farmě Myslív u Všerub” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.