Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Skládka odpadů Černošín, rozšíření JIH" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Skládka odpadů Černošín, rozšíření JIH" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Krásné Údolí u Černošína, Lažany u Černošína) ...

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Odpadová bioplynová stanice Vejprnice (změna vstupních surovin)” – doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Odpadová bioplynová stanice Vejprnice (změna vstupních surovin)”, doručovaného veřejnou vyhláškou, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Odpadová bioplynová stanice Vejprnice (změna vstupních surovin)”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Odpadová bioplynová stanice Vejprnice (změna vstupních surovin)” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Stanovisko k vyhodnocení vlivů Změny č. 7 územního plánu Kralovice

Stanovisko ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrty pro tepelné čerpadlo, ZŠ a MŠ Čachrov“ dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrty pro tepelné čerpadlo, ZŠ a MŠ Čachrov” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...