Úřední deska

Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 8 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba interiérových dílů za použití PUR" společnosti Ideal Automotive Bor, s.r.o.

Nabytí PM ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Latová, praktický lékař pro děti a dorost, alergologie a klinická imunologie - Plzeňská 293, Planá ...

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/074984-P

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Plzeňském kraji.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Nýřany terminál – instalace technologie do Haly A” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Nýřany terminál – instalace technologie do Haly A” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů" provozovatele Město Kralovice, IČO: 00 25 79 66 ...