Úřední deska

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace zemědělského areálu Třemošenská a.s., provozovna Třemošná” – doručované veřejnou vyhláškou

Vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace zemědělského areálu Třemošenská a.s., provozovna Třemošná” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace zemědělského areálu Třemošenská a.s., provozovna Třemošná”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace zemědělského areálu Třemošenská a.s., provozovna Třemošná” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Seznámení s podklady odvolacího řízení (sp. zn. ZN/150/RR/23)

Seznámení odvolacího orgánu s podklady opatřenými v odvolacím řízení (sp. zn. ZN/150/RR/23) ve věci odvolání proti společnému povolení na stavbu "Bytové domy na pozemku p. č. 3165/1 v k. ú. Tachov - Palackého ulice" na pozemcích v k. ú. Tachov, zejména s přezkoumaným závazným stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování a přezkoumaným závazným stanoviskem nadřízeného orgánu ochrany přírody (kácení dřevin) ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Gabriela Naxerová, zubní lékařka s.r.o. - Masarykovo nám. 104, Přeštice ...

Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji

Ředitel střední školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji jsou zveřejněny v průběžně aktualizovaném seznamu volných míst, který naleznete zde...