Úřední deska

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MDDr. Eva Witkowská, zubní lékařka, V Bezovce 1028/3, Plzeň ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Podnikatelský areál Jateční, Plzeň” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Podnikatelský areál Jateční, Plzeň” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Stanovení termínu pro uplatnění připomínek ke zpracování LHP - LHC Domažlice

Stanovení termínu pro připomínky ke zpracování lesního hospodářského plánu

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení „Produkční stanice selat a výkrmna vepřů Poběžovice“.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení, pro zařízení „Produkční stanice selat a výkrmna vepřů Poběžovice“, provozovatele, tj. společnosti Energie Poběžovice s.r.o., se sídlem Hostouňská 45, 345 22 Poběžovice, s přiděleným IČO 03012964 ...

Veřejná vyhláška - k návrhu 12. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Veřejná vyhláška - doručení návrhu 12. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 12. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zkráceným postupem ...