Úřední deska

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Zavedení nové výroby – výroba expandovaného polystyrenu NEVEON Czech Republic spol. s r. o., Nýrsko" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Zavedení nové výroby – výroba expandovaného polystyrenu NEVEON Czech Republic spol. s r. o., Nýrsko" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Nýrsko) ...

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Zavedení nové výroby – výroba expandovaného polystyrenu NEVEON Czech Republic spol. s r. o., Nýrsko" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Zavedení nové výroby – výroba expandovaného polystyrenu NEVEON Czech Republic spol. s r. o., Nýrsko" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Nýrsko) ...

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Střela v ř. km 0,000 - 46,526 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území významného vodního toku Střela (ř. km 0,000 – 46,526), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrty HJ-4, HJ-5 a HJ-6 a jejich připojení do vodovodní soustavy podzemních zdrojů ÚV Strašice“ dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrty HJ-4, HJ-5 a HJ-6 a jejich připojení do vodovodní soustavy podzemních zdrojů ÚV Strašice” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Odpadová bioplynová stanice Vejprnice (změna vstupních surovin)” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Odpadová bioplynová stanice Vejprnice (změna vstupních surovin)” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...