Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení pro zařízení "Povrchová úprava kovových dílů (kataforézní lakování"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení pro zařízení "Povrchová úprava kovových dílů (kataforézní lakování" provozovatele MAGNA Seating Pilsen, s.r.o., IČO: 26 35 40 63

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod výkrmu kuřat Čertovka“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení, vydaného podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Závod výkrmu kuřat Čertovka“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Lubská zemědělská, a.s., se sídlem Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 25245571.

Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 17 integrovaného povolení pro zařízení "Kermi Stříbro"

Nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu vydané dne 25. 8. 2022 pod č.j.: PK-ŽP/12881/22

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 16 integrovaného povolení pro zařízení "Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 16 integrovaného povolení pro zařízení "Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká" provozovatele Marius Pedersen a.s., IČO: 42 19 49 20

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrty pro tepelná čerpadla k rodinnému domu Datelov 7, Dešenice” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrty pro tepelná čerpadla k rodinnému domu Datelov 7, Dešenice” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).