Úřední deska

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MEDIPED Klenčí s.r.o. -praktický lékař pro děti a dorost, Klenčí pod Čerchovem ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - VISCERUM s.r.o. - Centrum orgánové rehabilitace - Karlovarská 490/24, Plzeň ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeněk Hodek, zubní lékař- Pod Hůrkou 758, 339 01 Klatovy ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „BYDLENÍ NA HORÁCH, HAMRY NA ŠUMAVĚ” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „BYDLENÍ NA HORÁCH, HAMRY NA ŠUMAVĚ” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...